lunes, 22 de mayo de 2017

Oposicions Auxiliar de Gilipolles de Tv3 durant les vagues de metro


Oposicions a Gilipolles de TV3 per a les vagues de metro (TMB, Transports Metropolitans de Barcelona). Les teves funcions seran:

:Queixar-te davant les càmares de tv3 durant els dies de vaga del metro.

Si es disposa del certificat d'ESQUIROL es comptabilitzarà com a mèrit.

Treball estable i ben remunerat.

Requisits.
Edat: 16 anys
Nacionalitat: Espanyola o de la Unió Europea
Nivell d'estudis: Títol de Graduat Escolar, Formació Professional de Primer Grau o equivalent
Oposició.
Tipus: Concurs-Oposició
Cos: Cos Generals
Escala: C2 (Auxiliars)
Sou: 1.300€ mensual aprox.
Convocatòria: Previsió per 2018
Examen: Previsió finals 2018
Nº de places: 525 lliures el 2017
Programa: 25 temes
Tipus examen:
  • Primera prova:
Qüestionari de respostes alternatives sobre competències professionals.
Qüestionari de 4 respostes alternatives de 50 preguntes més 3 de reserva sobre el temari teòric
Supòsit pràctic
  • Segona prova:
Prova de català i prova de castellà per a aspirants que no estiguin exempts.
Si es disposa del certificat d'ESQUIROL es comptabilitzarà com a mèrit.
Funcions.
Si treballes com a auxiliar les teves funcions seran:
  • Queixar-te davant les càmares de tv3 durant els dies de vaga del metro.
  • Seguint instruccions dels seus superiors jeràrquics, assumir la responsabilitat de la coordinació del personal de menor qualificació professional en la seva àrea funcional per a la realització de tasques concretes.
  • Atendre usuaris.
  • En general, qualsevol altres tasques afins a la categoria de la posició i semblants a les anteriorment descrites, que li siguin encomanades pels seus superiors jeràrquics i que resultin necessàries per raons del servei. 


"Oda al obrero de derechas", José Icaria

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias. Ya le llamaremos.