jueves, 16 de junio de 2011

DEL PASARSE DE LA RAYA (#parlamentcamp , #acampadabcn)


Incidiendo en el debate sobre  la no violencia y cómo actuar, he recibido
este mail de uno de los compañeros de la Acampada de Mataró, que estuvo allí donde
se produjeron los incidentes mas graves. Pienso que su relato puede
ayudar  mucho para aprender mejores formas de actuación de cara a futuras convocatorias: como se suele decir, más sabe el diablo por viejo que por diablo.

Igualmente si queréis difundir el mail creo que puede ser de gran ayuda.
Salut,

tinc ganes d'explicar-vos la meva experiència personal ahir a

l'acampada al parlament.

Vam sortir un bon grup de l'acampada de Mataró el dimarts 14-J per

anar a dormir al Parc de la Ciutadella. No ens van deixar entrar. Vam
fer assemblea fora del Parc i es va decidir dormir pels voltants del
Parc. La veritat és que no vam dormir gaire, uns més que d'altres,
però entre la tensió de no saber quan vénen a fer-nos fora, i de no
saber quants som, quines intencions hi ha, etc ... costava aclucar
l'ull. Es van fer un parell d'assemblees per compartir la informació,
quines coses s'havien decidit, la comissió de convivència ens demanava
que baixéssim la tensió i si hi havia gent que s'alterava entre tots
calmar els ànims. Ens vam repartir el bloqueig de les portes entre els
diferents pobles i barris de Barcelona que estàvem allà acampant. A
nosaltres ens va tocar una de les portes més calentes, la que està a
la cantonada entre Passeig Pujades i el carrer Wellington.

Amb tot això, ens vam llevar a les 6 de la matinada. Van venir unes

noies amb megàfon i van anar despertant a la gent. Vam recollir i ens
vam preparar. Jo vaig parlar amb un noi a les 6:10 que havia vist unes
17 furgonetes prop del Teatre Nacional. I a les 6:20 arribaven. Van
venir molt depressa. Amb prou feines es van poder posar tres línies de
gent assentada davant la porta, més uns quants a cada banda. A mi em
va enganxar a fora, en un primer moment no vaig poder entrar. Es van
formar dos cordons policials dalt de la vorera i les furgonetes
estaven al carrer.

Per tant, hi havia els dos cordons que separaven el dins i el fora.

Dins hi havia un grup de gent assentada a terra i alguna de dreta al
costat de la gent asseguda. En principi no es podia entrar. Però la
gent dreta de fora, hi havia una mica de tot: el que cridava, el que
buscava els seus, el que es va quedar paralitzat pel desembarcament de
normandia de l'exèrcit d'homes blaus amb armadures, ... Jo vaig fer
quatre crits des de fora perquè la gent entrés al mig, però no vaig
tenir resposta. Jo havia anat expressament al parlament, per poder
bloquejar-lo de forma pacífica, però de forma activa. Em negava a
quedar-me fora. I entrar corrents entremig de dos mossos i seure al
costat dels companys asseguts. Això, és una actitud que crec que hem
d'agafar, no han de decidir ells quan estem fora i quan estem dins,
podem decidir estar dins encara que ells ens facin creure que estem
fora. I quan ens fan fora, podem tornar a estar dins. Sempre
considerant els riscos i quin és el nostre estat anímic i físic, hem
d'estar fins on volem estar, mai més del que podem. Però que això no
faci que ells decideixin a on estem, si no que ho fem naltros.

Però llavors a mi em va tocar la gorda.

He rebut. I tinc l'ull fet una piltrafa!
Em van fotre un cop de puny de campeonat. Això m'ha passat per fer
tallers de desobediència civil i veure que realment pots aguantar el
que vulguis que no poden fer-te fora. He aguantat molta estona,
m'intentaven torçar el braç, m'intentaven fer mal a l'orella, a la
boca, al coll, a l'espatlla, ... però els dos pobres mossos no podien
... Ha estat una bona estona, i el Mosso s'ha ratllat. M'ha fotut un
cop de puny a l'ull. Després m'he tirat a sobre seu i m'he abraçat a
ell, i el "pobret" mosso a caigut per terra. Llavors l'ull m'ha
començat a fer mal l'ull i he decidit marxar.

Un cop fora del cordó, ells han anat traient a la gent de dins el

cordó fins que han aconseguit treure a tothom i posar furgonetes al
mig. Després podeu veure el que ha passat mirant aquest fabulós vídeo
sobre els secretes dins de la mani:

https://www.youtube.com/watch?v=YcmvzRvsf8g


Un cop veure que l'ambient estava calent i que jo no podia veure la

meitat de tot plegat. i perdre la tercera dimensió havent de tenir un
ull tancat, ha començat el gran recorregut per serveis mèdics, primer
l'ambulància m'ha donat gel allà mateix, i després d'estar una bona
estona per allà sentint com disparaven, com intentaven carregar i
diversos moments de tensió i que jo no hi veia gaire he decidit venir
cap a Mataró. Vaja tela només veure-hi amb un ull. A part, tothom em
deia coses i tothom em feia fotos, devia ser molt espectacular el meu
ull. A Mataró he anat al CAP i m'han enviat a l'Hospital. Tinc l'ull
tot morat i una petita ferida a la còrnea. En principi  no passa res,
se'm curarà i el divendres haig de tornar a l'Hospital. El que ha
molat ha estat que els hi explicat a tothom que m'ha atès a on m'havia
passat i la reacció de tots ha estat molt i molt acollidora.

I per cert, la nostra violència és la reacció de la violència

estructural, la que ells provoquen, i és cert que hem d'intentar ser
tan sols noviolents (escrit d'aquesta manera reinvindicant que no és
una negació a la violència, si no que és una actitud activa contra les
injustícies sense utilitzar la violència)
http://noviolencia.org
Però crec que hem d'entendre que hi hagi gent que reaccioni d'aquesta
manera i els hi hem de donar el seu espai separat del nostre. No podem
criminalitzar els "violents" que cremen contenidors perquè llavors
juguem al joc del poder. Però aquest és un debat llarg i ampli que hem
de saber portar el moviment en sí i no deixar que sigui el poder fent
ús dels seus mitjans de comunicació.

I, finalment, ara toca la marxa de la Sal per arribar a la

manifestació de diumenge dia 19-J:

http://acampadamataro.sopadepedres.org/content/la-marxa-de-la-sal


Vinga,


Salut i desobediència!

 Salud,

tengo ganas de contaros mi experiencia personal hace la acampada en el parlamento.

Salimos un buen grupo de la acampada de Mataró el martes 14-J para ir a dormir en el Parque de la Ciutadella. No nos dejaron entrar. Hicimos asamblea fuera del Parque y se decidió dormir en los alrededores del Parque. La verdad es que no dormimos mucho, unos más que otros, pero entre la tensión de no saber cuando vienen a echarnos, y de no saber cuántos somos, qué intenciones hay, etc ... costaba pegar ojo. Se hicieron un par de asambleas para compartir la información, qué cosas se habían decidido, la comisión de convivencia nos pedía que bajáramos la tensión y si había gente que se alteraba entre todos calmar los ánimos. Nos repartimos el bloqueo de las puertas entre los diferentes pueblos y barrios de Barcelona que estábamos allí acampando. A nosotros nos tocó una de las puertas más calientes, la que está en la esquina entre Paseo Pujades y la calle Wellington.

Con todo ello, nos levantamos a las 6 de la madrugada. Vinieron unas chicas con megáfono y fueron despertando a la gente. Recogimos y nos preparamos. Yo hablé con un chico a las 6:10 que había visto unas 17 furgonetas cerca del Teatro Nacional. Y a las 6:20 llegaban. Vinieron muy rápido. Apenas se pudieron poner tres líneas de gente asentada ante la puerta, más unos cuantos a cada lado. A mí me enganchó fuera, en un primer momento no pude entrar. Se formaron dos cordones policiales arriba de la acera y las furgonetas estaban en la calle.

Por lo tanto, estaban los dos cordones que separaban el dentro y el fuera. Dentro había un grupo de gente asentada en el suelo y alguna de derecha junto a la gente sentada. En principio no se podía entrar. Pero la gente de pie fuera, había un poco de todo: lo que llamaba, lo que buscaba los suyos, lo que se quedó paralizado por el desembarco de Normandía del ejército de hombres azules con armaduras, ... Yo hice cuatro gritos desde fuera para que la gente entrara en el medio, pero no tuve respuesta. Yo había ido expresamente al parlamento, para poder bloquear de forma pacífica, pero de forma activa. Me negaba a quedarme fuera. Y entró corriendo en medio de dos mozos y sentarse junto a los compañeros sentados. Esto, es una actitud que creo que debemos tomar, no tienen que decidir ellos cuando estamos fuera y cuando estamos dentro, podemos decidir estar dentro aunque ellos nos hagan creer que estamos fuera. Y cuando nos echan, podemos volver a estar dentro. Siempre considerando los riesgos y cuál es nuestro estado anímico y físico, tenemos que estar hasta donde queremos estar, nunca más de lo que podemos. Pero que esto no haga que ellos decidan a donde estamos, sino que lo hacemos nosotros.

Pero entonces a mí me tocó la gorda. He recibido. Y tengo el ojo hecho una piltrafa!

Me jodieron un puñetazo de campeonato. Esto me ha pasado para hacer talleres de desobediencia civil y ver que realmente puedes aguantar lo que quieras que no pueden echarte. He aguantado mucho tiempo, me intentaba torcer el brazo, me intentaba hacer daño al oído, en la boca, el cuello, al hombro, ... pero los dos pobres mozos no podían ... Ha sido un buen rato, y el Mozo se ha rayado. Me jodido un puñetazo en el ojo. Después me he echado encima suyo y me he abrazado a él, y el "pobrecito" mozo a caído por tierra. Entonces el ojo me empezó a doler el ojo y he decidido marcharse. Una vez fuera del cordón, ellos han ido sacando a la gente de dentro del cordón hasta que han conseguido sacar a todos y poner furgonetas en medio. Después podéis ver lo que ha pasado mirando este fabuloso video sobre los secretas dentro de la manifestación:

https://www.youtube.com/watch?v=YcmvzRvsf8g


Una vez vio que el ambiente estaba caliente y que yo no podía ver la mitad de todo. y perder la tercera dimensión debiendo tener un ojo cerrado, comenzó el gran recorrido por servicios médicos, primero la ambulancia me ha dado hielo allí mismo, y después de estar un buen rato por allí sintiendo como disparaban, como intentaban cargar y varios momentos de tensión y que yo no veía mucho he decidido venir a Mataró. Vaya tela sólo ver con un ojo. Aparte, todo el mundo me decía cosas y todo el mundo me hacía fotos, debía ser muy espectacular mi ojo. En Mataró he ido al CAP y me han enviado en el Hospital. Tengo el ojo todo morado y una pequeña herida en la córnea. En principio no pasa nada, se me curará y el viernes tengo que volver al Hospital. Lo que ha molado ha sido que les explicó a todos que me ha atendido en donde me había pasado y la reacción de todos ha sido muy, muy acogedora. Y por cierto, nuestra violencia es la reacción de la violencia estructural, la que ellos provocan, y es cierto que debemos intentar ser tan sólo noviolentos (escrito de esta manera reinvindicando que no es una negación a la violencia, si no que es una actitud activa contra las injusticias sin utilizar la violencia:

http://noviolencia.org


Pero creo que tenemos que entender que haya gente que reaccione de esta manera y les tenemos que dar su espacio separado del nuestro. No podemos criminalizar los "violentos" que queman contenedores porque entonces jugamos al juego del poder. Pero este es un debate largo y amplio que tenemos que saber llevar el movimiento en sí y no dejar que sea el poder haciendo uso de sus medios de comunicación. Y, finalmente, ahora toca la marcha de la Sal para llegar a la manifestación del domingo día 19-J:

http://acampadamataro.sopadepedres.org/content/la-marxa-de-la-sal

Venga, ¡Salud y desobediencia!
 • jmgoig.wordpress.com

  (...)
  En este caso, para desprestigiar a un movimiento pacífico hay que demostrar ante la opinión pública que en realidad no es tan pacífico como lo pintan. Para ello, han actuado con estos cuatro sencillos pasos:
  1. Se ha bloqueado el paso a todo el recinto con la excusa de proteger el Parlament. Ello causa molestias innecesarias al resto de la ciudadanía que no participa en las protestas. Además, en la mañana del 15 han cortado la línea de metro más cercana al lugar, también con esa pretensión. Cuando los trabajadores lleguen tarde al trabajo dirán: “ha sido por culpa de esos indignados.
  2. Al cortar el acceso al lugar propuesto de actuación de la protesta pacífica y rodearlo con una excesiva fuerza policial consiguen aumentar el nivel de ilógica de los manifestantes: “¿Qué hacen? Todo esto es innecesario.” Con ello, además, les ha producido un sentimiento de frustración al no poder acanzar su objetivo.
  3.  Al bloquear ellos mismos el paso, pero haciendo ver que es culpa de la protesta, los parlamentarios no pueden acceder por las entradas habituales y el discurso propagandístico habitual exclama: “No se puede impedir entrar en el Parlament a los legítimos representantes.” Las bocas de los políticos se llenan de democracia, manchando su significado, como siempre. Por supuesto, el President Artur Mas, en un acto teatral, accede al recinto en helicóptero y declara: “Es intolerable.” Que les den un Oscar [TM].
  4. Y con el ambiente caldeado, la secreta hace su aparición y provoca breves actos incívicos que son magnificados en cuanto se realizan contra unos políticos. Por supuesto, empieza a aparecer el discurso de que éstos son actos que desprestigian a todo el movimiento y presionan para que la gente de bien comience a desmarcarse.
  Y en esa estamos…

  Sigue leyendo en: http://jmgoig.wordpress.com/2011/06/15/estrategias-del-poder-para-desprestigiar-movimientos-sociales-el-caso-parlamentcamp/

Fotografía de los INFILTRADOS BARCELONA
 • 15mhorta-albufera.org

  El Secretario de Estado de Seguridad dictó la Instrucción 13/2007, de 14 de septiembre, sobre el uso del número de identificación personal en la uniformidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estableciendo la obligatoriedad de su exhibición en las prendas de uniformidad en lugar bien visible, si bien no se precisa su ubicación concreta.
  No obstante en la Orden INT/1376/2009, de 25 de mayo, por la que se complementa la regulación sobre distintivos en el Cuerpo Nacional de Policía (BOE Sábado 30 de mayo de 2009) se establece:
  INT/761/2007, de 20 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo de carné profesional de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía y otros documentos identificativos para determinado personal que presta sus servicios en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía en la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, se regulan los distintivos de uso preceptivo generalizado del Cuerpo Nacional de Policía que se detallan:
  1. Distintivo general de brazo. El distintivo de brazo es de uso obligatorio y forma parte de la uniformidad reglamentaria del Cuerpo Nacional de Policía, y estará compuesto por la Bandera Nacional, el emblema-escudo del Cuerpo Nacional de Policía y bordeándolo la leyenda «Cuerpo Nacional de Policía», con el diseño y características que se señalan en el anexo de la presente Orden.
  2. Distintivo de identificación personal. Este distintivo consistirá en un soporte en el que irá grabado el número de identidad personal correspondiente al del carné profesional de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, con unas dimensiones de 30 × 10 mm, siendo incompatible su uso con la utilización de la placa-emblema, al llevar ya ésta el número de identificación grabado.
  Su exhibición será obligatoria para todos los funcionarios que vistan uniforme, equipo de trabajo o ambos, y estará colocado en la prenda de vestir correspondiente, centrado e inmediatamente debajo del lugar de ubicación del emblema del Cuerpo Nacional de Policía.

  Sigue leyendo en http://15mhorta-albufera.org/blog/category/comisiones/juridica/

 • www.elmundo.es
  El conseller de Interior admite insuficiencias El conseller de Interior asegura que entre los indignados había profesionales del incidente que actuaron como guerrilla urbana.
 •  Etcétera...

En defensa del movimiento 15-M catalán


Sistema Digital
Hace unos días, el 15 de junio, el Parlamento de Catalunya era convocado para aprobar los presupuestos propuestos por el gobierno CiU que contenían los recortes más sustanciales nunca vistos en aquel parlamento de los fondos destinados a los servicios públicos del Estado del Bienestar catalán, incluyendo sanidad, educación, servicios de ayuda a las personas con dependencia, a las escuelas de infancia, y a otros servicios y transferencias que juegan un papel fundamental en garantizar la calidad de vida y del bienestar social de las clases populares. Es más, tales presupuestos tendrán un impacto muy negativo en el empleo (destruyendo empleo público) y en el nivel de los salarios, reduciéndolos (no sólo entre los empleados públicos, sino también entre los trabajadores en general, pues el nivel de los salarios de los empleados públicos afecta a nivel de los empleados en el sector privado). Es más, tal presupuesto irá acompañado pronto de un proyecto de Ley, que elimina muchos derechos adquiridos y expandidos por el gobierno tripartito de izquierdas durante el periodo de su mandato 2003-2010 (el único periodo desde 1939 en que Catalunya estuvo gobernada por las izquierdas).
Estas medidas se están llevando a cabo por el partido gobernante CiU, una federación de dos partidos, uno liberal y otro cristiano demócrata, que comparten en este momento un ideario neoliberal (de sensibilidad nacionalista catalanista) con el apoyo del Partido Popular de Cataluña, un partido conservador-neoliberal (de sensibilidad nacionalista españolista). Ambos partidos tienen amplio apoyo por parte de la burguesía financiera y empresarial que, en la última reunión del Círculo de Economía, en Sitges, aprobó tales políticas de recortes y reformas que reducirán enormemente el gasto público social y los derechos laborales. En realidad, estos recortes y reducciones gozan de un amplio apoyo en los establishments financieros, económicos, políticos y mediáticos del país, presentándolos como necesarios para “recobrar la confianza de los mercados financieros”, la frase más utilizada en los mayores medios de comunicación en Catalunya, incluyendo los medios públicos de la Generalitat, tales como TV3 y Catalunya Ràdio , para justificar tales recortes. Un ejemplo de ello es que en sus tertulias raramente se incluyen voces críticas de esta sabiduría convencional, que planteen propuestas alternativas a tales recortes y reducciones (tales como incrementar los impuestos de las rentas superiores que se han beneficiado de los recortes de impuestos aprobados y/o apoyados por CiU y el PP). Y no ha habido ninguna voz discordante de estas políticas (que llaman) de austeridad dentro de tales establishments.
LA JUSTIFICACIÓN SUPUESTAMENTE DEMOCRÁTICA DE TALES RECORTES Y REDUCCIONES
El gobierno CiU de la Generalitat de Catalunya justifica estas políticas como resultado “del voto de la mayoría”, expresión utilizada por su Presidente en varias ocasiones, expresión que ha utilizado, incluso con mayor frecuencia, a partir de las elecciones municipales que, según las leyes electorales vigentes en Catalunya, dieron resultados muy favorables a tal partido. El argumento justificador de tales políticas, pues, ha sido que el gobierno tiene toda legitimidad democrática para implementar tales políticas.
En tal discurso, deliberadamente se oculta que CiU, en su programa electoral, nunca hizo referencia a estos recortes y reducciones. Es más, su candidato, el Sr. Artur Mas, ahora Presidente, repitió durante la campaña en múltiples ocasiones que no haría recortes en sanidad ni en educación, ni reduciría los derechos sociales. Lo mismo hizo, por cierto, el PP de Cataluña, que nunca incluyó tales recortes y reducciones en su programa.
A pesar de ello, el gobierno CiU (que había apoyado todos los recortes de impuestos realizados por los gobiernos Aznar y Zapatero) hizo tales recortes de gastos públicos sociales inmediatamente después de haber salido elegido, argumentando que había encontrado un déficit de las cuentas públicas de la Generalitat mucho mayor de lo que se esperaba. La rapidez con que hizo los recortes diluye, sin embargo, su credibilidad. Es más, sumando los votos a los partidos de izquierda en Catalunya (1.220.926, Tripartit ) en las últimas elecciones municipales, éstos son mayores que los votantes de las derechas (1.141.597, CiU+PP). Si a estos números se suman los votos en blanco y la mayoría de la abstención (que las encuestas de sondeo de comportamiento electoral muestran que eran mayoritariamente de izquierdas) resulta que en las últimas elecciones municipales a las cuales el Presidente Mas ha hecho también referencia para justificar sus medidas, la mayoría del electorado (la población que votó más la que no votó pero podía votar), era de centroizquierda o izquierda. Añádase a ello que incluso entre un porcentaje minoritario, aunque elevado del electorado de los partidos de derecha, se opone a los recortes y a las reducciones, favoreciendo en cambio una expansión del estado del bienestar y unas políticas fiscales redistributivas.
Existe, pues, una amplia oposición a los recortes y reducciones en Catalunya, y por lo tanto, a las políticas públicas que se iban a aprobar en el Parlament Catalán por CiU con el apoyo del PP el día 15. Pero antes de analizar la respuesta del movimiento de los indignados, es importante comparar lo que está ocurriendo en Catalunya con lo que está ocurriendo en la Gran Bretaña.
COMPARANDO EL COMPORTAMIENTO DEL ESTABLISHMENT CATALÁN CON EL BRITÁNICO
Como he indicado en un párrafo anterior, existe en Catalunya un consenso en los establishments (que se traduce en su sabiduría convencional) promovida en los medios, de que no hay alternativas posibles a los recortes. En Gran Bretaña, el gobierno del partido conservador (que gobierna en coalición con el Partido Liberal) presidido por David Cameron , ha realizado recortes muy sustanciales del gasto publico social y también ha reducido los derechos laborales y sociales de las clases populares británicas, tal como está haciendo el Sr. Artur Mas en Catalunya. Otro punto de semejanza entre lo que ocurre en Gran Bretaña y en Catalunya es que tales recortes no estaban presentes en su programa electoral. Y, como el Sr. Mas, el Sr. Cameron también prometió durante la campaña electoral no hacer recortes. Y, también como al Sr. Mas, le faltó tiempo al Sr. Cameron para hacer los recortes tan pronto salió elegido, utilizando los mismos argumentos que utilizó el Sr. Mas .
Pues bien, figuras prominentes del establishment británico protestaron. Nada menos que la máxima autoridad de la Iglesia Anglicana, el Arzobispo de Canterbury , el Sr. Rowan Williams (tal iglesia es tan próxima al Partido conservador, que se la conoce como “el Partido conservador en sotana”), denunció tales recortes y reducciones denunciando que tal comportamiento era inmoral y antidemocrático, pues no tenía el mandato democrático para hacerlo” (Rowan Williams. “Leader: the governments need to know how afraid people are”. New Statesman . 09.06.11.
Ni que decir tiene que, mostrando la escasa cultura democrática del establishment catalán, ninguna voz se ha oído en Catalunya protestando por la inmoralidad y comportamiento profundamente anti -democrático de un gobierno que, inmediatamente después de ser elegido, hace lo contrario de lo que prometió.
LA ENORMEMENTE LIMITADA DEMOCRACIA CATALANA (Y ESPAÑOLA)
¿Qué es lo que la población puede hacer frente a un gobierno que hace lo opuesto a lo que se prometió, y a una mayoría parlamentaria que en nombre de la soberanía popular apoyaba políticas que son profundamente impopulares y que no tienen apoyo entre la mayoría de la población (y ello a pesar del mensaje promovido por los mayores medios de que no hay alternativa posible)? La respuesta deseada por el establishment es nada. Esperar hasta dentro de cuatro años y entonces votar por otros partidos. Esto es lo que se entiende por democracia y por soberanía popular. Es lógico, comprensible y sano para una democracia, que la población no lo acepte. Y de ahí las movilizaciones de los indignados del movimiento 15-M.
EL SALUDABLE EFECTO DEL MOVIMIENTO DE LOS INDIGNADOS
La propuesta de tal movimiento era rodear el Parlamento para protestar por lo que iba a ocurrir en aquella cámara. Un partido al cual apoyaba sólo el 15% del electorado iba a aprobar unas medidas que no estaban en su programa y con las que la mayoría de la población estaba en contra. Parte de la propuesta era dificultar (sin violencia y provisionalmente) la entrada de los parlamentarios. El gobierno y la Presidencia del Parlamento no intentaron negociar con los indignados tal movilización. Y el resultado se salió del plan aprobado por el movimiento 15-M, radicalizándolo. En lugar de provisional, se adoptó por la Asamblea que los parlamentarios no podrían entrar durante todo el día, con lo cual se dio paso a intervención policial. Es más, algunos elementos violentos y no representativos de los manifestantes, agredieron físicamente a parlamentarios, dando pie a una esperada y justa protesta que, sin embargo, se agrandó y amplificó por los medios de mayor difusión para desacreditarlos. En tales medios no se informó de que en realidad, en muchos casos, los indignados protegieron a los parlamentarios de los violentos.
Els matins de TV3, conducido por Josep Cuní , el programa de mayor difusión en Catalunya por las mañanas, mostraba el grado de apoyo popular a los indignados en la mañana de los hechos. La gran mayoría los apoyaba en su protesta. En la medida que los tertulianos y comentaristas iban deliberando y, erróneamente, presentando a los indignados como los violentos, el apoyo desapareció. El programa había conseguido lo que quería. Este programa, que nunca ha definido como antidemocrático el comportamiento del gobierno Mas, ahora definía como antidemocrático el movimiento 15-M, utilizando el término indignados para referirse a los violentos. Y así la mayoría de los medios, ignorando y ocultado que el gobierno y el Parlament habían negado el derecho de reunión en el propio lugar, frente al Parlamento, tal como tenían derecho democrático.
Pero hay otro detalle que no se cita ni se reconoce y que debiera alarmar a todos los partidos con representación democrática en el Parlament de Catalunya y muy en especial a los partidos de izquierda. Gran número de los indignados no se sienten representados por los partidos actuales y, por lo tanto, no tienen la identificación con el Parlament que su propia legitimidad requeriría. De ahí que tales hechos debieran forzar un cambio muy sustancial para recoger las propuestas de regeneración democrática que tal movimiento está proponiendo. Ignorarlas significaría un enorme coste a la democracia, ya tan limitada, existente en Catalunya y en España. Lo que nuestro país requiere es una segunda transición de una democracia incompleta a una democracia real. La primera transición inmodélica se realizó en términos excesivamente favorables a las fuerzas conservadoras que controlaban los aparatos del estado, tanto en España como en Catalunya. Esta democracia incompleta está, de una manera creciente, mostrando sus enormes limitaciones. De ahí que una juventud más crítica y exigente, con el apoyo de todos los grupos etarios y sociales de las clases populares, esté protestando, y con toda la razón.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=130590

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Gracias. Ya le llamaremos.